Blog Comments

2 comments

Blogs » Personal » The Letters of Crystal Heart

The Letters of Crystal Heart

 • /Translation from the Polish language/

   

  Multitude of colours – Become a Unity of White!
  A lot of religions,
  A lot of gods,
  A lot of philosophies,
  Come down to Unity – To the ILLUSORINESS of life and dying,
  To the Unity of Truth, Truth about Us – SILENCE AND LIGHT
  To the purity of intention
  To Love in speech, thoughts and deeds
  To Love which is a weapon on all!

  The Rainbow Light gives a miracle of colours – LOVE DANCE OF LIGHT.
  Only Love can save the world,
  FEELING IT,
  CALMNESS,
  SAFETY,
  JOY…

  THE LETTERS OF CRYSTAL HEART
  Teresa Maria Zalewska

   

  Wielość barw – Jednością Bieli się Staje!
  Wiele religii,
  Wiele bóstw,
  Wiele filozofii,
  Do Jedności się sprowadza – ILUZORYCZNOŚCI życia i umierania,
  Jedności Prawdy, Prawdy o NAS SAMYCH – CISZY I ŚWIATŁA
  Czystości intencji
  Miłości w mowie, myślach i uczynkach
  Miłości, która jest bronią na wszystko!

  Tęczowe Światło daje cud barw – MIŁOSNY TANIEC ŚWIATŁA.
  Tylko Miłość może zbawić świat,
  ODCZUWANIE JEJ,
  SPOKÓJ,
  BEZPIECZEŃSTWO,
  RADOŚĆ...

  LISTY KRYSZTAŁOWEGO SERCA
  Teresa Maria Zalewska