Blog Comments

2 comments

“HE” – “I”

 • /Translation from the Polish language/

   

  On late, warm evening come out in front of a house, My Dear.

  What are you feeling under your feet?

  Delicate pulsation of Mother Earth put the energetic system in a subtle vibration.

  Nice warm is spreading over a whole body.

  This is “HE”.

  This is “I” experiencing the warm of Mother Earth’s “I”.

  Let your eyes go to the starry, dark sky.

  Delicate silver light slowly flows from the distant suns.

  It is immersing in your silhouette submerged in darkness, gently drawing the shape of the form which you have taken.

  What are you feeling?

  This is “HE”.

  This is “I” – YOU absorbing magic charm of the night, experiencing blissful joy of the boundless Silence.

  You close your eyes.

  You move to another vibration level.

  Pictures again.

  Unknown organic and inorganic forms.

  You last.

  You observe changes.

  What do you feel?

  This is “HE” observing himself – “I” from the other perspective.

  Traveling, you are seeing an orange cloud of particles.

  You feel blissful of the Silence.

  You last and last…

  This is “He”

  This is “I” – self-aware Energy, in a moment you will weave another form from it, to experience Yourself in multidimensionality of your existence .

  You love blissful of the Emptiness and worlds of pictures.

  Who?

  This is He-“I”- YOU in never-ending journey on the paths of self- discovery.

   

  Author: Teresa Maria Zalewska

   

  "ON" - "Ja"

   

  W późny, ciepły wieczór, wyjdź Miły przed dom.
  Co czujesz pod stopami?
  Delikatna wibracja Matki Ziemi wprawia w subtelne drgania system energetyczny.
  Przyjemne ciepło rozprzestrzenia się po całym ciele.
  To ON.
  To „JA” doświadczające ciepła „Ja” - Matki Ziemi.

  Niechaj teraz Twój wzrok powędruje w rozgwieżdżoną ciemną dal.
  Delikatne srebrne światło sączy się z odległych słońc.
  Zanurza się w zalaną ciemnością Twą postać rysując delikatne zarysy formy, którą przybrałeś.
  Co czujesz?
  To ON.
  To „JA” –TY wchłaniający czar magicznej urody nocy, doświadczający błogiej radości nieogarnionej Ciszy.
  Zamykasz oczy.
  Wędrujesz na inny poziom wibracji.
  Znowu obrazy.
  Nieznane formy organiczne i nieorganiczne.
  Trwasz.
  Obserwujesz zmiany.
  Co odczuwasz?
  To ON obserwujący Siebie – „JA” z innej perspektywy.
  Podróżując dostrzegasz pomarańczową chmurę cząsteczek.
  Czujesz błogość Ciszy.
  Trwasz i trwasz…….
  To ON.
  To „ JA” – samoświadoma Energia, z której za chwilę utkasz kolejną formę, by doświadczyć Siebie w wielowymiarowości własnego istnienia.
  Kochasz błogość Pustki i światy obrazów.
  Kto?
  To ON-„JA”- TY w nie mającej końca wędrówce po ścieżkach samo-poznawania Siebie.


  Autor: Teresa Maria Zalewska