Blog Comments

0 comments

Blogs » Information » Nonviolent Communication: A Language of Life

Nonviolent Communication: A Language of Life

 • "Over and over again, it has been my experience that, from the moment people begin talking about what they need rather than what’s wrong with one another, the possibility of finding ways to meet everybody’s needs is greatly increased. The following are some of the basic human needs we all share:

  • Autonomy / to choose one’s dreams, goals, values/
  • Celebration
  • Integrity /authenticity, creativity, meaning, self-worth/
  • Interdependence /acceptance, appreciation, closeness, community, consideration, contribution to the enrichment of life, emotional safety, empathy, honesty, love, reassurance, respect, support, trust, understanding, warmth/
  • Physical Nurturance / air, food, rest, sexual expression, shelter/
  • Spiritual Communion / beauty, harmony, inspiration, order, peace/
  • Play / fun, laughter/"

   

  "Nonviolent Communication: A Language of Life"
  Marshall B. Rosenberg

     "Wielokrotnie przekonywałem się, że kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, czego potrzebują, zamiast nawzajem wytykać sobie błędy, wtedy dużo łatwiej jest zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych.
  Przykłady podstawowych ludzkich potrzeb:

  • potrzeba swobody /wszyscy potrzebujemy swobody wyboru marzeń, celów, uznawanych wartości /
  • potrzeba świętowania
  • potrzeba integralności / autentyzmu, twórczości, godności osobistej, sensu/
  • potrzeba współzależności / akceptacji, uznania, bliskości, wspólnoty, wyrozumiałości, wnoszenia własnego wkładu w bogactwo życia, bezpieczeństwa uczuciowego, empatii, uczciwości, miłości , otuchy, szacunku, wsparcia, zaufania, zrozumienia, ciepła /
  • potrzeba odnowy fizycznej / powietrza, pożywienia, odpoczynku, ekspresji seksualnej, dachu nad głową/
  • potrzeba zabawy / piękna, harmonii, natchnienia, ładu , pokoju/


  "Porozumienie bez przemocy: O języku serca"
  Marshall B. Rosengerg