Blog Comments

5 comments

The Secret of Silence

 • Some hear the silence in prayer. Some sing the song in their work. Some seek the secrets in quiet contemplation, others in less contemplative surroundings.

  When mastery is reached—or even intermittently experienced—the noises of the world can be muffled, the distractions quieted, even in the midst of them. All of life becomes a meditation. All of life is a meditation, in which you are contemplating the Divine. This is called true wakefulness, or mindfulness.

  Experienced in this way, everything in life is blessed. There is struggle and pain and worry no more. There is only experience, which you may choose to label in any way you wish. You may choose to label all of it perfection.

  So use your life as a meditation, and all the events in it. Walk in wakefulness, not as one asleep.

  Move with mindfulness, not mindlessly, and do not tarry in doubt and fear, neither in guilt nor selfrecrimination, yet reside in permanent splendor in the assurance that you are grandly loved.

  You are always One with Me.

  You are forever welcome. Welcome home.

  For your home is in My heart, and Mine in yours. I invite you to see this in life as you will surely see it in death. Then you will know that there is no death, and that what you have called life and death are both part of the same unending experience.

  We are all that is, all that ever was, and all that ever will be, world without end.

   

  "Conversationes with God"
  Neal Donald Walsch

  ~

  Tajemnica Ciszy

   

  Dla niektórych Cisza skrywa się w modlitwie. Inni śpiewają przy pracy. Niektórzy zgłebiają tajemnicę w zaciszu odosobnienia, inni zaś  bardziej gwarnych miejscach. Gdy dochodzi się do duchowego mistrzostwa - czy nawet doświadcza się raz na jakiś czas - odgłosy tego świata ulegaja stłumieniu, hałaśliwe pokusy ulegają wyciszeniu, nawet, jeśli jesteś nimi zewsząd otoczony. Całe życie staje się wówczas medytacją.

  Całe życie jest medytacją, w czasie której kontemplujesz Boskość.

  W tym zawiera się prawdziwa czujność.

  W takim ujęciu, cokolwiek życie zsyła, jest błogosławiństwem. Giną troski i cierpienia.

  Pozostaje tylko doświadczenie, które możesz dowolnie określić. Możesz widzieć we wszystkim doskonałość.

  Niech więc twoje życie będzie ci medytacją i wszystkie jego zdarzenia. Idź przez życie przytomny, a nie jak ktoś, kto jeszcze się nie ocknął.

  Bądź czujny, a nie roztargniony. Nie popadaj w zwątpienie i lęk, nie obwiniaj się i nie dręcz, lecz zawsze bądź Moim gościem, napawaj się blaskiem Mej Miłości i wiedz, że zawsze jesteś kochany.

  Ja i ty stanowimy Jedno.

  Zaproszenie jest na całą wieczność.

  Witaj w domu. Albowiem twój dom mieści się w Moim sercu, a Mój w twoim. Moim życzeniem jest, abyś dostrzegał to za życia tak, jak niechybnie ujrzysz to po śmierci. Wtedy zrozumiesz, że śmierci nie ma, a to, co nazywasz życiem i śmiercią, to dwa składniki jednego, niekończącego się doświadczenia.

  Jesteśmy wszystkim, co Jest, co kiedykolwiek było i będzie, bez kresu.

   

  "Rozmowy z Bogiem"
  Neal Donald Walsch

   

  Zapisz