Blog Comments

2 comments

The Letters of Crystal Heart

 • /Translation from the Polish language/

   

  Give yourself in to Nothingness and experience it in yourself – as an Emptiness, a Silence.
  This is the state before Spirit’s birth – living Spirit of calmness.
  What is calmness?
  Word unknown for people.
  Telling nothing, because experienced by a few.
  A lot is said about Love.
  Great poems and essays about it are written, but IT MEANS NOTHING!!!, until It goes out from The Spirit of Being and arise, and the Spirit experience it.
  Although life bring many disappointments, partings and meetings, meetings and partings, every day brings something NEW.
  One thing is constant,
  One thing is the strongest,
  One thing is most valuable:
  Pure Love and warm Heart!
  A handful of courage!
  A handful of action!
  And the way of life will be straight, when LOVE accompany it.

  The Letters of Crystal Heart /fragment/


  Oddaj się Nicości i doświadcz jej w sobie – jako tej Pustki, Ciszy.
  To jest stan przed narodzinami Ducha - żyjącego Ducha spokoju.
  Cóż to spokój?
  Słowo ludziom nieznane.
  Nic nie mówiące, bo mało kogo doświadczające.
  O Miłości mówi się wiele.
  Pisze wielkie poematy i eseje,ale NIC TO NIE ZNACZY!!!, gdy z Ducha Istoty nie wyjdzie i się nie narodzi, a Duch jej nie doświadczy.
  Choć życie niesie wiele rozczarowań, rozstań i spotkań, spotkań i rozstań, każdy dzień przynosi coś NOWEGO.
  Jedno jest niezmienne,
  Jedno jest najmocniejsze,
  Jedno jest najcenniejsze:
  Czysta Miłość i gorące Serce!
  Garść odwagi!
  Garść działania!
  I prostą drogą - droga życia się okaże, gdy towarzyszy jej MIŁOŚĆ.

  Listy Kryształowego Serca / fragment/