Blog Comments

4 comments

Sacred promise

 • If the time has come when you have desired this special demonstration with one person alone, then choose it, as you say. Announce it, and declare it. Yet make your declaration an announcement moment-to-moment of your freedom, not your ongoing obligation. For true love is always free, and obligation cannot exist in the space of love.

  If you see your decision to express your love in a particular way with only one particular other as a sacred promise, never to be broken, the day may come when you will experience that promise as an obligation—and you will resent it. Yet if you see this decision not as a promise, made only once, but as a free choice, made over and over, that day of resentment will never come.

   

  Remember this: There is only one sacred promise-and that is to tell and live your truth.

   

  All other promises are forfeitures of freedom, and that can never be sacred. For freedom is Who You Are. If you forfeit freedom, you forfeit your Self. And that is not a sacrament, that is a blasphemy.

  "Conversations with God"
  Neal Donald Walsch  

  ~

  Święta obietnica

  Jeśli zapragnąłeś okazać miłość w szczególny sposób wyłącznie z tą jedną osobą, wybierz to, ogłoś.
  Lecz niech twoje oświadczenie będzie nieustannie ponawianą deklaracją wolności, a nie wiążącym zobowiązaniem.
  Prawdziwa miłość zawsze jest wolna, nie do pogodzenia z obowiązkami.
  Jeśli zaś swą decyzję postrzegasz jako świętą obietnicę, której nie wolno złamać, może przyjść czas, że doświadczysz tej obietnicy jako zobowiązania - i będzie ci ona ciążyć. Lecz jeśli widzieć w niej będziesz nie jednorazowe przyrzeczenie, lecz wolny wybór, dokonywany wciąż na nowo, nigdy nie będzie dla ciebie uciążliwa. 

  Pamiętaj:
  Jedna jest tylko święta obietnica - abyś głosił swoją prawdę i nią żył.

   

  Wszystkie inne stanowią zaprzepaszczenie wolności, a to nie ma nic wspólnego ze świetością. Albowiem wolność jest twoją prawdziwą istotą. Gdy zaprzepaszczasz wolność, zaprzepaszczasz swoją Jaźń.
  A to nie sakrament, to bluźnierstwo.

  "Rozmowy Z Bogiem"
  Neal Donald Walsch