Blogs

Sacred promise

 • If the time has come when you have desired this special demonstration with one person alone, then choose it, as you say. Announce it, and declare it. Yet make your declaration an announcement moment-to-moment of your freedom, not your ongoing obligation. For true love is always free, and obligation cannot exist in the space of love.

  If you see your decision to express your love in a particular way with only one particular other as a sacred promise, never to be broken, the day may come when you will experience that promise as an obligation—and you will resent it. Yet if you see this decision not as a promise, made only once, but as a free choice, made over and over, that day of resentment will never come.

   

  Remember this: There is only one sacred promise-and that is to tell and live your truth.

   

  All other promises are forfeitures of freedom, and that can never be sacred. For freedom is Who You Are. If you forfeit freedom, you forfeit your Self. And that is not a sacrament, that is a blasphemy.

  "Conversations with God"
  Neal Donald Walsch  

  ~

  Święta obietnica

  Jeśli zapragnąłeś okazać miłość w szczególny sposób wyłącznie z tą jedną osobą, wybierz to, ogłoś.
  Lecz niech twoje oświadczenie będzie nieustannie ponawianą deklaracją wolności, a nie wiążącym zobowiązaniem.
  Prawdziwa miłość zawsze jest wolna, nie do pogodzenia z obowiązkami.
  Jeśli zaś swą decyzję postrzegasz jako świętą obietnicę, której nie wolno złamać, może przyjść czas, że doświadczysz tej obietnicy jako zobowiązania - i będzie ci ona ciążyć. Lecz jeśli widzieć w niej będziesz nie jednorazowe przyrzeczenie, lecz wolny wybór, dokonywany wciąż na nowo, nigdy nie będzie dla ciebie uciążliwa. 

  Pamiętaj:
  Jedna jest tylko święta obietnica - abyś głosił swoją prawdę i nią żył.

   

  Wszystkie inne stanowią zaprzepaszczenie wolności, a to nie ma nic wspólnego ze świetością. Albowiem wolność jest twoją prawdziwą istotą. Gdy zaprzepaszczasz wolność, zaprzepaszczasz swoją Jaźń.
  A to nie sakrament, to bluźnierstwo.

  "Rozmowy Z Bogiem"
  Neal Donald Walsch

Blog Comments

4 comments

New Site Blogs

 • Czymże jest siddhi? To hinduskie okreslenie "mocy", a dokładnie mocy psychicznej. Wielu hinduskich nauczycieli uważa siddhi za aspekt świadomości, przez który musimy przejść, choć zwykle jest on niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że łatwo się zgubić w tym obszarze świadomości, jeśli ego nie p...
 • Twój przyjaciel jest odpowiedzią na twoje potrzeby. Jest polem, które obsiewasz z miłością i z którego zbierasz z dziękczynieniem. Jest twoim stołem i ogniskiem domowym. Albowiem do niego przychodzisz będąc głodnym i u niego szukasz spokoju. Kiedy twój przyjaciel odsłani...
 • Wasze cierpienie jest rozbiciem skorupy otaczającej wasze rozumienie. Albowiem jak pestka owocu musi pęknąć, aby jej rdzeń ukazał się w słońcu, tak też musicie poznać cierpienie. A jeśli zdołacie utrzymać wasze serca w podziwie dla codziennych cudów życia, wasze cierpienie wyda wam się nie mn...
 • Wasza radość jest waszym odsłoniętym smutkiem. I to samo źródło, z którego rodzi się wasz śmiech, nieraz już wypełniały wasze łzy. A czyż może być inaczej? Im głębiej smutek drąży waszą istotę, tym więcej możecie pomieścić radości. Czyż kielich zawierający wino nie jest tym samym kieli...
 • It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding; And to the open-handed the search for one who shall receive is joy greater than giving. And is there aught you would withhold? All you have shall some day be given; Therefore give now, that the season of giving m...