Blogs

The value of word

 • N.D.W.

  Are You saying we should never make promises—that we should never promise anything to anyone?

   

  The Supreme Personality of God

  As most of you are now living your life, there is a lie built into every promise. The lie is that you can know now how you will feel about a thing, and what you will want to do about that thing, on any given tomorrow.

  You cannot know this if you are living your life as a reactive being—which most of you are. Only if you are living life as a creative being can your promise not contain a lie.

  Creative beings can know how they are going to feel about a thing at any time in the future, because creative beings create their feelings, rather than experiencing them.

  Until you can create your future, you cannot predict your future.

  Until you can predict your future, you cannot promise anything truthfully about it.

  Yet even one who both creates and predicts her future has the authority and the right to change. Change is a fundamental right of all creatures. Indeed, it is more than a “right,” for a “right” is that which is given.

  “Change” is that which Is.

  Change is.

  That which is change, you are.

  You cannot be given this. You are this.

  Now, since you are “change”—and since change is the only thing constant about you—you cannot truthfully promise to always be the same.

   

  N.D.W.

  Do You mean there are no constants in the universe?

  Are You saying that there is nothing which remains constant in all of creativity?

   

  The Supreme Personality of God

  The process you call life is a process of re-creation. All of life is constantly re-creating itself anew in each moment of now. In this process identicality is impossible.

  [.] Viewed from the perspective of all life—that which is physical and that which is nonphysical—the appearance of constancy disappears. Things are experienced as they really are: constantly changing.

   

  "Conversations with God"

  Neal Donald Walsch

  ~

  Wartość słowa

  N.D.W.
  Twierdzisz więc, że nigdy nie powinniśmy składać obietnic - że nie powinniśmy nikomu przyrzekać?
  Najwyższa Osoba Boga
  Patrząc na to, jakie życie wiedzie większość z was, w każdej obietnicy skrywa się kłamstwo. Skąd bowiem możecie dziś wiedzieć, jakie będą wasze uczucia i co będziecie chcieli zrobić w dowolnej chwili przyszłości?
  Tego wiedzieć nie możecie, gdyż prowadzicie życie reaktywne.
  Tylko wtedy, gdy staniecie się istotami prawdziwie kreatywnymi, możecie składać obietnice wolne od kłamstwa.
  Istoty twórcze wiedzą, co będą czuły wobec danej rzeczy  w dowolnej chwili w przyszłości, ponieważ istoty twórcze stwarzają swoje uczucia, kształtują je, a nie po prostu przeżywają. 

  Dopóki nie potrafisz stworzyć swej przyszłości, dopóty nie możesz jej przewidzieć.
  Dopóki nie potrafisz przewidzieć swej przyszłości, dopóty nie możesz prawdziwie nic obiecać. 

  Ale nawet ten, kto zarówno tworzy jak i przewiduje swoją przyszłość ma władzę - i prawo - aby ją zmienić. Zmiana jest niezbywalnym prawem wszelkich stworzeń. Nawet więcej niż "prawem", ponieważ "prawo" jest nadane.
  Zmiana jest tym, co Jest.
  Zmiana jest.

  Ty jesteś zmianą.
  Nie można ci tego nadać. Ty jesteś tym.

  Zatem skoro jesteś "zmianą" - skoro zmiana to w tobie jedyna rzecz stała - nie możesz obiecać, że zawsze będziesz taki sam, bo skłamiesz.
  N.D.W.
  Chcesz powiedzieć, że we wszechświecie nie ma nic stałego?
  Że w całym stworzeniu nic nie pozostaje niezmienne?

  Najwyższa Osoba Boga
  Proces zwany życiem polega na stwarzaniu na nowo. Wszystko, co składa się na życie, ciągle stwarza się na nowo w każdej chwili teraźniejszości. Wyklucza to identyczność.
  [.] W perspektywie całości życia pozory stałości znikają. Rzeczy doświadczane są takimi, jakimi są naprawdę; stale ulegającymi przemianie.
  "Rozmowy Z Bogiem"
  Neal Donald Walsch

Blog Comments

2 comments
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Tylko wtedy, gdy staniecie się istotami prawdziwie kreatywnymi, możecie składać obietnice wolne od kłamstwa.
  March 20
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Istoty twórcze wiedzą, co będą czuły wobec danej rzeczy w dowolnej chwili w przyszłości, ponieważ istoty twórcze stwarzają swoje uczucia, kształtują je, a nie po prostu przeżywają.
  March 20

New Site Blogs

 • Czymże jest siddhi? To hinduskie okreslenie "mocy", a dokładnie mocy psychicznej. Wielu hinduskich nauczycieli uważa siddhi za aspekt świadomości, przez który musimy przejść, choć zwykle jest on niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że łatwo się zgubić w tym obszarze świadomości, jeśli ego nie p...
 • Twój przyjaciel jest odpowiedzią na twoje potrzeby. Jest polem, które obsiewasz z miłością i z którego zbierasz z dziękczynieniem. Jest twoim stołem i ogniskiem domowym. Albowiem do niego przychodzisz będąc głodnym i u niego szukasz spokoju. Kiedy twój przyjaciel odsłani...
 • Wasze cierpienie jest rozbiciem skorupy otaczającej wasze rozumienie. Albowiem jak pestka owocu musi pęknąć, aby jej rdzeń ukazał się w słońcu, tak też musicie poznać cierpienie. A jeśli zdołacie utrzymać wasze serca w podziwie dla codziennych cudów życia, wasze cierpienie wyda wam się nie mn...
 • Wasza radość jest waszym odsłoniętym smutkiem. I to samo źródło, z którego rodzi się wasz śmiech, nieraz już wypełniały wasze łzy. A czyż może być inaczej? Im głębiej smutek drąży waszą istotę, tym więcej możecie pomieścić radości. Czyż kielich zawierający wino nie jest tym samym kieli...
 • It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding; And to the open-handed the search for one who shall receive is joy greater than giving. And is there aught you would withhold? All you have shall some day be given; Therefore give now, that the season of giving m...