Blog Comments

5 comments
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Tak. Potrzeba tylko ześrodkować swoją energię psychiczną na własnym sercu. bez uzależnienia od zewnętrznych czynników. . To dla ludzkiego umysłu ukształtowanego na modelu Zasady Odrębności spore wyzwanie, ale warto popracować nad sobą i...  more
  July 20, 2017 - 2 like this - Report
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart It's all possible if you apply your soul in to all you wish for. Being soul conscious is something people can actually achieve. I've heard of cases where prisoners actually did this and it was as if everything people through at them, torture, pain,...  more
  July 20, 2017 - 2 like this - Report
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Świadomość siebie wydaje się czymś oczywistym. Ale jak spojrzysz dookoła...Ilu ludzi jest świadomych siebie, własnych wyborów? Czy świadomy siebie i swej jedności ze wszystkim, co jest, człowiek niszczy siebie poprzez uzależnienia? Czy...  more
  July 20, 2017 - 1 likes this - Report
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart Self awareness is about knowing what you feel in your heart as well as your mind. You are only conscious of your actions if you observe them.
  July 21, 2017 - 2 like this - Report

Blogs » News » Optimal experience

Optimal experience

 • When adversity threatens to paralyze us, we need to reassert control by finding a new direction in which to invest psychic energy, a direction that lies outside the reach of external forces. When every aspiration is frustrated, a person still must seek a meaningful goal around which to organize the self. Then, even though that person is objectively a slave, subjectively he is free.

  Solzhenitsyn describes very well how even the most degrading situation can be transformed into a flow experience:

  “Sometimes, when standing in a column of dejected prisoners, amidst the shouts of guards with machine guns, I felt such a rush of rhymes and images that I seemed to be wafted overhead. ... At such moments I was both free and happy. . . . Some prisoners tried to escape by smashing through the barbed wire. For me there was no barbed wire. The head count of prisoners remained unchanged but I was actually away on a distant flight.”

   

  Flow.The psychology of optimal experience
  M. Csikszentmihalyi

  ~

  Doświadczenie optymalne

   

  Kiedy przeciwieństwa losu odbierają nam siłę i możliwość działania, potrzebne jest nam utwierdzenie się w możliwości kontrolowania sytuacji. Robimy to poprzez znalezienie nowego kierunku inwestowania energii psychicznej, która pozostaje poza zasięgiem sił zewnętrznych. Nawet jeżeli tracimy wszelkie możliwości, nadal poszukujemy znaczącego celu, który może posłużyć do organizacji jaźni. Wówczas, jeżeli człowiek jest obiektywnie uwięziony, w sposób subiektywny jest wolny.
  Sołżenicyn znakomicie opisuje to, jak nawet najbardziej poniżająca sytuacja może zostać przekształcona w doświadczenie przepływu:
  Czasem stojąc w kolumnie obszrpanych więźniów, wśród okrzyków uzbrojonych strażników, czułem taki napływ rymów i obrazów, że niemal unosił mnie w powietrze. W takich chwilach czułem się wolny i szczęśliwy. Niektórzy więźniowie próbowali uciekać, rzucając się na zasieki. Dla mnie nie istniały zasieki. Liczba więźniów pozostawała niezmieniona, ale ja byłem w dalekiej podróży.


  Flow.The psychology of optimal experience
  M. Csikszentmihalyi