Blog Comments

0 comments

HEB's value system

 • N.D.W.

  Then HEBs Highly evolved beings) do have a “value system”!

   

  The Supreme Personality of God

  Oh, yes. Of course. But one very unlike most humans. HEBs value that which produces benefit to All.

   

  N.D.W.

  So do we!

   

  The Supreme Personality of God

  Yes, but you define “benefit” so differently. You see greater benefit in throwing a little white sphere at a man with a bat, or taking one’s clothes off on a big silver screen, than in leading offspring to remember life’s greatest truths, or sourcing a society’s spiritual sustenance.

  So you honor, and pay, ballplayers and movie stars more than you do teachers and ministers. In this you have everything backward, given where you say that you want to go as a society. You have not developed very keen powers of observation. HEBs always see “what’s so,” and do “what works.” Humans very often do not.

  HEBs do not honor those who teach or minister because it is “morally right.” They do so because it is “what works, “given where they choose for their society to go.

   

  "Conversations with God"

  Neale Donald Walsch

   

  ~

  System wartości WRI

   

  N.D.W.
  Więc WRI (wysoko rozwinięte istoty) posiadają "system wartości"!


  Najwyższa Osoba Boga
  Oczywiście, Ale całkowicie odmienny od powszechnie przyjętego przez ludzi. WRI cenią to, co pomnaża dobro ogółu.

  N.D.W.
  My też!


  Najwyższa Osoba Boga
  Tak. Ale wy inaczej pojmujecie "dobro".

  Według was, więcej "dobra" ogół ma z celnego rzutu białą piłeczką do faceta z klepką czy rozbierania się na ekranie niż, na przykład, z prowadzenia młodych ku najdonioślejszym prawdom życia czy wspierania społeczeństwa na duchu. Tak więc obsypujecie pieniędzmi i zaszczytami sportwców i aktorów, a nie szanujecie nauczycieli  i duchownych. To się nijak ma do tego, gdzie jako społeczeństwo zmierzacie , jak sami mówicie. Nie rozwinęliście zbytnio zmysłu obserwacji. WRI (wysoko rozwinięte istoty) zawsze widzą "jak jest" i "co się sprawdzi". Ludzie często nie. WRI nie szanują nauczycieli i duchownych dlatego, że to jest "moralnie wskazane". Czynią to, ponieważ "to się sprawdza", zważywszy na to, dokąd jako społeczeństwo zdążają.

  "Rozmowy z Bogiem"

  Neale Donald Walsch