Blog Comments

0 comments

How do WRI travel?

 • N.D.W.

  Do these beings on other planets remember Who They Are?

   

  The Supreme Personality of God

  As you might expect, all beings elsewhere are in various stages of evolution. But in what you have here termed highly evolved cultures, yes, the beings have remembered.

   

  N.D.W.

  How do they live? Work? Travel? Communicate?

   

  The Supreme Personality of God

  Travel as you know it in your culture does not exist in highly evolved societies. Technology has advanced far beyond the necessity of using fossil fuels to drive engines embedded in huge machines that move bodies around. In addition to what has been provided by new physical technologies, understandings of the mind, and of the very nature of physicality itself, have also advanced.

  As a result of the combination of these two types of evolutionary advances, it has become possible for HEBs to disassemble and reassemble their bodies at will, allowing most beings in most highly evolved cultures to “be” wherever they choose—whenever they choose.

   

  N.D.W.

  Including light-years across the universe?

   

  The Supreme Personality of God

  Yes. In most cases, yes. Such long distance” travel across galaxies is done like a stone skipping across water. No attempt is made to go through The Matrix which is the universe, but rather, to “skip around” on it. That is the best imagery which can be found in your language to explain the physics of it.

   

  "Conversations with God"

  Neale Donald Walsch

  ~

   

  Jak podróżują WRI?

   

  N.D.W.

  Czy istoty na innych planetach pamiętają Kim Są?

  Najwyższa Osoba Boga
  Jak można się domyślać, istoty żyjące we wszechświecie znajdują się na różnych etapach ewolucji. Lecz jeśli chodzi o wysoko rozwinięte istoty, o których tu mowa, to owszem, pamiętają.


  N.D.W.

  Jak mieszkają? Pracują? Podróżują? Porozumiewają się?

  Najwyższa Osoba Boga

  Rozpowszechniony u was sposób przemieszczania się tam w ogóle nie występuje. Rozwój techniczny sprawił, że przestało być konieczne używanie paliw kopalnych do napędzania silników umieszczonych w potężnych maszynach przewożących ludzi. Do możliwości, jakie otworzyły przed nimi nowe zdobycze techniczne, dochodzi jeszcze daleko posunięte zrozumienie umysłu oraz samej natury fizykalności. W wyniku sprzężenia obu tych rodzajów ewolucyjnego postępu stało się dla wysoko rozwiniętych istot możliwe rozkładanie ciał i składanie ich na powrót, co pozwala im "być", gdziekolwiek postanowią - kiedykolwiek postanowią.
  N.D.W.
  Nawet w odległym o lata świetlne zakątku wszechświata?

  Najwyższa Osoba Boga
  Tak. W większości przypadków tak. Takie dalekie podróże przez galaktyki odbywa się w sposób, który przypomina "kaczkę" puszczaną kamieniem po wodzie. Nie podejmuje się próby przejścia przez Macierz, czyli wszechświat, lecz raczej przebywa się ją "ślizgając" się po niej. Tak najlepiej można zobrazować w waszym języku stronę fizyczną tego zjawiska.

  "Rozmowy z Bogiem"
  Neale Donald Walsch