Blog Comments

3 comments

"Flowers"

 • /Translation from the Polish language/

   

  "Flowers"

   

  The most beautiful flowers,

  Bloom in the heavenly reality,

  And this reality,

  Is the Energy of Love.

  Everyone has the access to it,

  Everyone lives in it,

  But because of the habitual gaze

  Not many feel it.

   

  In order to feel the true beauty

  Of the surrounding world,

  One should focus

  On “the inside”

  Of one’s existence.

  One should give up constant

  Outside looking,

  Trust one’s Heart,

  Keep silence.

   

  The world of the beauty of Love,

  Can be felt,

  When you look through it eyes

  At everything,

  Which is in the world.

  And such look

  Has

  The reality of your “inner self”,

  Which turns thoughts and words

  Into actions of every day.

   

  Teresa Maria Zalewska

   

  Kwiaty

   

  Najcudowniejsze kwiaty,

  Kwitną w rajskiej rzeczywistości,

  A ta rzeczywistość,

  To Energia Miłości.

  Każdy ma do niej dostęp,

  Każdy w niej funkcjonuje,

  Lecz przez nawykowe spojrzenie

  Niewielu ją czuje.

   

  By poczuć prawdziwe piękno

  Świata otaczającego,

  Należy się skoncentrować

  Na "wnętrzu"

  Istnienia swego.

  Porzucić bezustanne

  Na zewnątrz patrzenie,

  Zaufać Sercu własnemu,

  Zachować milczenie.

   

  Świat piękna Miłości

  Można odczuć przecie,

  Gdy spojrzysz jej oczami

  Na wszystko,

  Co jest w świecie.

  A takie spojrzenie

  Ma

  Rzeczywistość "wnętrza" twego,

  Która myśli i słowa

  Zamienia w czyny dnia powszedniego.

   

  Autor: Teresa Maria Zalewska