Blog Comments

2 comments
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart Being is constant. When you can see yourself for who you are, there seems to be no higher purpose which is very beautiful. These words are very lovely thank you. I love reading your blogs and taking it all in.
  October 29, 2015 - 2 like this
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Pustka, Nicość JEST. Każda forma jest jej wyrazem, choć najczęściej skupia swoją energię psychiczną na zawartości umysłu. Z tym poziomem identyfikuje się i z tego poziomu tworzy. Kocham Pustkę, czuję wówczas Życie bardziej niż...  more
  October 30, 2015 - 1 likes this

Being

 • /Translation from the Polish language/

   

  Being

   

  I am.
  I am the Silence.
  I am the Infinite Ocean. Without definition , without any trait.
  I feel Myself more than ever before. I have the awareness of existence.
  I’m blissful. I don’t need anything. I don’t go anywhere, because there is no  thought inside me, which would give a direction to my next journey.
  I have no sense of time passing, because there is  no reference to  the Silence which I am.

   

  I come back.
  I feel Love. The most fantastic  pictures appear in my mind. Coherent Pictures.
  Film. With sound.
  I sing my song.
  I have never heard it before.
  This song is beautiful, subtle like a feeling which  accompanies it.

   

  Here I am again. I look at my body, I see reflection of my face.
  This time I have a form.
  I try to materialize through this form  the beauty and knowledge I have experienced “there”.
  I create.
  Successive  events bring  sense of  linear time.
  I enjoy  experiencing of my potential.
  I love Myself and what I created.
  I extend knowledge about Myself and Infinite Ocean of Possibilities.

   

  Author: Teresa Maria Zalewska

   

  Byt

   

  Jestem.
  Jestem Ciszą.
  Bezkresnym Oceanem. Bez określenia, bez cechy.
  Czuję Siebie bardziej niż kiedykolwiek. Mam świadomość istnienia.
  Jest mi błogo. Niczego nie potrzebuję. Donikąd nie zmierzam, bowiem nie ma we mnie jakiejkolwiek myśli nadającej kierunek mej kolejnej podróży. Nie mam poczucia upływającego czasu, bowiem nie istnieje jakikolwiek odnośnik do Ciszy, którą JESTEM.

   

  Wracam.
  Czuję Miłość . W mym umyśle pojawiają się najbardziej fantastyczne pomysły. Obrazy spójne.
  Film. Z dźwiękiem.
  Śpiewam swoją pieśń.
  Dotychczas nigdy jej nie słyszałam.
  Jest piękna, subtelna jak odczucie, które jej towarzyszy.

   

  Znów jestem. Patrzę na swoje ciało, oglądam odbicie swej twarzy.
  Tym razem mam formę.
  Próbuję poprzez nią zmaterializować piękno i wiedzę, której doświadczyłam
  "tam".
  Kreuję.
  Kolejne wydarzenia niosą poczucie czasu w linearnym tego słowa znaczeniu.
  Cieszę się z doświadczenia swojego potencjału.
  Kocham Siebie i to, co stworzyłam.
  Rozszerzam swoją wiedzę o Sobie, o Nieskończonym Oceanie Możliwości.

   

  Autor: Teresa Maria Zalewska