Blog Comments

1 comment

Krishna in bunches

 • KRISHNA IN BUNCHES

   

  The Lord Krishna said to Arjun, “You speak of me as of an incarnation of God. But today I wish to reveal something special to you. Follow me.”

  Arjun followed the Lord a short distance. Then Krishna pointed to a tree and said, “What do you see there?”

  Arjun replied, “A huge vine with clusters of grapes hanging on it.”

  The Lord said, “Those are not grapes. Go closer and look at them carefully.”

  When Arjun did that he could hardly believe his eyes for there before him were

  Krishnas hanging in bunches from Krishna.”

  The disciples asked the Master to speak to them of death: “What will it be like?”

  “It will be as if a veil is ripped apart and you will say in wonder, ‘So it was You all along.’’

   

  THE PRAYER OF THE FROG
  Anthony de Mello

   

   

  KRISZNA W KIŚCIACH

   

  Pan Kriszna powiedział do Arjuny: „Mówisz o mnie jako o wcieleniu Boga. Lecz dzisiaj chcę objawić ci coś szczególnego. Chodź za mną”.

  Arjuna poszedł kawałek za Panem. Wtedy Kriszna wskazał na drzewo i powiedział: „Co tam widzisz?”

  Arjuna odpowiedział: „Olbrzymią winorośl z wiszącymi na niej kiściami winogron”.

  Pan powiedział: „To nie są winogrona. Podejdź bliżej i przyjrzyj się im uważnie”.

  Kiedy Arjuna to zrobił, nie bardzo mógł uwierzyć własnym oczom, gdyż miał przed sobą Krisznów wiszących kiściami z Kriszny.

  Uczniowie prosili Mistrza, żeby powiedział im o śmierci: „Jak to będzie?”

  ,Będzie tak, jakby zasłona została rozdarta na pół, a wy powiecie w zadziwieniu:, „Więc to cały czas byłeś Ty!”.

   

  MODLITWA ŻABY

  Tony de Mello