Blog Comments

0 comments

The Song of Life

 • „The Song of Life”

  ……………………………

  Life writes scenarios, which are not always pleasant.

  The only nourishment for everybody is the SONG of LOVE, which grows and grows in the heart, regardless of outside circumstances.

  These circumstances can be stopped as a clock ticking, when THE POWER OF ONE’S SOUL’S LOVE WILL GROW TO IT’S PHYSICAL FEELING.

   

  Then arise a CONFIDENCE.

  From CONFIDENCE – CALMNESS OF ONE’S HEART AND POWER, which dispels DARKNESS”

   

  The Letters of Crystal Heart
  Author: Teresa Maria Zalewska

   

   

  „Pieśń Życia”

  ...............................

  Życie pisze scenariusze nie zawsze ciekawe.

  Jedyną strawą dla każdego jest PIEŚŃ MIŁOŚCI, co w SERCU rośnie i rośnie, bez względu na zewnętrzne okoliczności.

  Okoliczności te można zatrzymać jak tykanie zegara,

  gdy MOC MIŁOŚCI DUSZY WŁASNEJ UROŚNIE DO JEJ FIZYCZNEGO ODCZUWANIA.

   

  Wtedy rodzi się PEWNOŚĆ.

  Z PEWNOŚCI - SPOKÓJ SERCA WŁASNEGO I MOC, która rozprasza MROK”.

   

  Listy Kryształowego Serca
  Autor: Teresa Maria Zalewska