Blog Comments

2 comments

Unruffled Buddha

 • UNRUFFLED BUDDHA

   

  Buddha seemed quite unruffled by the insults hurled at him by a visitor. When his

  disciples later asked him what the secret of his serenity was, he said:

  “Imagine what would happen if someone placed an offering before you and you didnot pick it up. Or someone sent you a letter that you refused to open; you wouldbe unaffected by its contents, would you not? Do this each time you are abused andyou will not lose your serenity.”

  The only kind of dignity

  which is genuine

  is that which is not diminished

  by the disrespect of others.

  You don’t diminish the majesty

  of Niagara Falls

  by spitting in it.

   

  THE PRAYER OF THE FROG
  Tony de Mello

   

  NIEWZRUSZONY BUDDA

   

  Budda zdawał się być niewzruszony obelgami, rzucanymi na niego przez gościa. Kiedy później uczniowie zapytali go o sekret jego pogody, powiedział:

  „Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś postawił przed wami ofiarę, a wy nie podnieślibyście jej, lub gdyby ktoś wysłał wam list, którego byście nie otworzyli; jego treść nie miałaby na was wpływu, nieprawdaż? Róbcie tak za każdym razem, gdy was lżą, a nie stracicie swej pogody”.

  Jedyny rodzaj godności,

  który jest prawdziwy,

  to ten, którego nie zdoła pomniejszyć

  brak szacunku innych.

  Nie pomniejszysz majestatu

  wodospadu Niagara,

  plując na niego.

   

  MODLITWA ŻABY

  Tony de Mello