Blog Comments

0 comments

"Songs of Heaven"

 • /Translation from the Polish language/

   

  Beloved Father, My heart’s Lord,

  When I meditated

  Today before breakfast,

  About great teachers of terrestrial community,

  Krishna, Buddha,

  Jesus – who stay in many hearts,

  In each of them

  I discern the miracle of great Heart

  Beating for itself,

  The Miracle of the Heart United with You.

  Krishna,

  Realized Your Love in its whole magnificence.

  Buddha,

  Realized Original Wisdom of Your great Love.

  Jesus,

  Manifestated The Love of Your Heart

  By choosing manifestation

  Of the Power of the God’s Heart

  And rised from the dead,

  On the third day of his body death.

  By the Power Of Your Love.

  By the Power of The Heart United with You.

   

  Your Love

  Realized its charms

  In many ways

  Bringing every creature

  Most excellent gifts,

  And most wonderful of them,

  Which is in every Heart,

  Is the Father’s Love,

  This is the great Sea of Love

  And Love’s perfect creation.

   

  Let the Heart sing its song

  Let it bloom

  And greet every joyful day

  By Creativity of its Heart.

  Let it realize itself

  Without pressure of violence

  And let it form its life,

  And In each of its need

  Let it turn

  To Original Wisdom

  Of its Heart,

  Which is completely fulfilled

  With God’s Love.

   

  Author: Teresa Maria Zalewska

  "Songs of Heaven" /fragment/

   

  ~

   

  Ukochany Ojcze, Serca mego Panie,

  Gdy tak medytowałam

  Dzisiaj przed śniadaniem,

  O wielkich nauczycielach ziemskiej społeczności,

  Krysznie, Buddzie,

  Jezusie - który w wielu sercach gości,

  W każdym z Nich

  Dostrzegłam cud Serca wielkiego

  Bijącego dla siebie,

  Cud Serca z Tobą Zjednoczonego.

  Kryszna,

  Urzeczywistnił Twą Miłość w całej swej świetności.

  Budda,

  Urzeczywistnił Pierwotną Mądrość Twej ogromnej Miłości.

  Jezus,

  Zamanifestował Miłość Serca Twego

  Wybierając manifestację

  Mocy Serca Boskiego

  I z martwych powstał,

  W dzień trzeci śmierci ciała swego.

  Mocą Twej Miłości.

  Mocą Serca z Tobą Zjednoczonego.

   

  Miłość Twa

  Na wiele sposobów

  Urzeczywistnia swoje czary

  Niosąc każdemu stworzeniu

  Najświetniejsze dary,

  A z nich najwspanialszy,

  Który w każdym sercu gości,

  To Ojca Miłość,

  To wielkie Morze Miłości

  I całej jej doskonałej twórczości.

   

  Niechaj więc Serce pieśń swoją śpiewa,

  Niechaj rozkwita

  I każdy dzień radosny

  Twórczością Serca swego wita.

  Niechaj bez presji,

  Przemocy urzeczywistnia siebie

  I niechaj tworzy swe życie,

  A w każdej swej potrzebie

  Zwraca się

  Do Mądrości pierwotnej

  Serca swego,

  Miłością Boską

  Całkowicie wypełnionego.

   

  Autor: Teresa Maria Zalewska

  “Pieśni Nieba” /fragment/