Blog Comments

0 comments

Love Is Creation (part 1/8)

 • "Love is the source of all of creation. It is the consciousness that actually forms the created universes, dimensions and worlds that we live within. As we look into the other worlds with our dualistic minds, we always see everything in threes. We see time as the past, present and future. We see space as the x, y and z axes. And we see size in the microcosm, the everyday world and the macrocosm."

   

  "The Ancient Secret of the Flower of Life"

  Drunvalo Melchizedek

   

  ~

   

  Miłość jest tworzeniem

   

  "Miłość jest źródłem wszelkiego tworzenia. Jest świadomością nadającą kształt stworzonym wszechświatom, wymiarom oraz światom, w których żyjemy. Kiedy oglądamy inne światy z perspektywy naszych podzielonych umysłów, nieodmiennie widzimy wszystko w układach trójkowych. Czas dzieli się na przeszły, teraźniejszy i przyszły. Przestrzeń wyznaczają współrzędne x,y,z. Każdy rozmiar postrzegamy w kategoriach mikrokosmosu, otaczającego nas codziennego świata i makrokosmosu.

   

  "Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia"
  Drunvalo Melchizedek