Forums » General Discussions

Theory Of Relativity

  • Moderator
  • 78 posts
  April 17, 2016 7:13 AM PDT

  The theory of relativity, also known as the theory of connectivity, is a space medium for understanding data through dimensions of psychic perceptual energy. Such energy is used alternatively to linear mathematics as the tools of conscious perception to interactively empower knowledge through vision across the universe. This form of wisdom is long known throughout spiritually sensitive people and scientists alike as the imagination concept as an input device for the matrix, however, it is actually an input output device for the balance between structure and reality itself.

  Welcome to a world where logic is not powered by math, or as we call it, the numbers of absolution, but instead powered by all moments of natural lucidity and of elemental design. This is a place where magic has a scientific understanding, how science has a spiritual reference and when worlds of difference unite to create structure and visual contact through the portal of quantum dimensional travel.

  Why this is possible reflects on the only rule and reason for a purpose to exist here, which is that all existence is by law, possible because someone is believed to possibly live it. Because we all are a part of it, what happens as we travel through it is our spirit meets itself throughout the freedom of time, space and reality as change becomes fluid, instead of a structural upgrade to which our lives are built upon the foundations of. As such, our promise to eternity remains our point of stability, consciousness is home to all life and we are a part of its creation as one.

 • April 17, 2016 9:54 PM PDT

  Matematyka opisuje jedynie drogę Ducha w przestrzeni tworzenia. Jest mapą ... często niezrozumiałą....bo trudno opisać Nieskończone :)
  Sposób postrzegania i doświadczania rzeczywistości przez upostaciowaną formę życia jest integralnie związany z poziomem rozwoju jej świadomości. Pierwszy poziom rozwoju  świadomości człowieka wyraża się możliwoścą intuicyjnego wglądu, ale na niskim poziomie wiedzy. Liczba chromosomów takiej istoty 42 +2  jest pieczęcią bologiczną poziomu rozwoju jej świadomości. Koleny poziom rozwoju 44+2, to bardzo dysharmonijny skok w rozwoju wiedzy i ...liczby chromosomów, gdzie możliwość korzystania z dostępu do wiedzy zgromadzonej w Powszechnym Polu Energetycznym jest mocno ograniczona. Kolejny poziom III, to świadomośc Chrystusowa. Zrównoważona praca obu półkul mózgowych z ilością chromosomów 46+2 ( w tym prawej pozyskującej dane z Powszechnego Pola Energii)  przetwarza dane na wyższym poziomie złożoności, niż miało to miejsce na I pozimie rozwoju i czyni rzeczywistość doświadczaklną bardziej atrakcyjną i harmonijną.
  Tworzenie przez Ducha (w każdej istocie)  struktury jest koniecznością dla procesu poznawania w doświadczeniu Siebie samego!

  To wyśmienita podróż jeśli rozumiemy księgę Życia.