Empower Others

People deserve a mention every now and again.
Invite

Admins

Elshara Silverheart
Teresa Maria Zalewska
steve hutchinson
Unspecified Gene
  • jeannechristie Drinkel Ty Great Elshara Hope you are too 
    February 25, 2016

  • Teresa Maria Zalewska Choć funkcjonujemy w polu bardzo różnorodnych informacji, znaczna ilość pacjentów uskarża się na brak umiejętności umożliwiających wykorzystanie ich do poprawienia jakości życiowego doświadczenia. Poczucie marazmu i apatii nawet u młodych ludzi nie należy do rzadkości, a eksperymenty ze środkami uzależniającymi coraz częściej wpisują się na trwałe w życiorys poszukiwaczy atrakcyjnych doznań. Z psychologicznego podwórka wiemy, że odczucie szczęścia wiąże się z umiejętnością zarządzania emocjonalnym poziomem życia. Przyjemność i gratyfikacja to dwie możliwości, jakie niesie z jednej strony świat doznań zmysłowych, z drugiej - realizacja siebie w oparciu o własny potencjał twórczy poprzez wykorzystanie optymalnie wykształconych cech osobowości (cnót) zwanych przez prof. Seligmana zaletami sygnaturowymi.
    6 hours ago

  • Melvin Lusterio The wisest thing to do in order to be happy is to believe & trust in God! Happy Thanksgiving Day! Alleluia! Amen! <3 O:) * (Y)
    Thu at 4:37 PM