Empower Others

People deserve a mention every now and again.
Invite

Members Online 1

Inlakesh

Admins

Elshara Silverheart
Teresa Maria Zalewska
steve hutchinson
CatMan Feline
serrebi serrebi101
 • Inlakesh Year of RED COSMIC MOON is coming! (July 26 2018-July 25 2019) :)
  8 hours ago

 • CosmicBlueBird This looks fresh and new, hello!
  13 minutes ago

 • Teresa Maria Zalewska Kiedy obserwuję wszystkie istoty swoim okiem buddy widzę ukrytą pod splamieniami chciwości, pożądania, gniewu i głupoty stabilnie usadowioną czcigodną mądrość buddy, wgląd buddy i ciało buddy. Dobrzy synowie, wszystkie istoty, chociaż odnajdują w sobie rozmaite splamienia, posiadają naturę buddy, która jest wiecznie bez skazy i która jest pełna cnót nie różniących się od moich. Co więcej, dobrzy synowie, to jest tak jakby osoba jasnowidząca dostrzegała ciała Tathagatów zasiadających w pozycji lotosu wewnątrz kwiatów, których płatki nie są jeszcze rozwinięte, a które po opadnięciu płatków objawiają wszystkim tathagatów. Tathagatagarbha Sutra
  4 hours ago

 • Saphira I am new to this website. hello everybody :)
  10 hours ago