Empower Others

People deserve a mention every now and again.
Invite

Members Online 1

rsgoldfastcom JK

Admins

Elshara Silverheart
Teresa Maria Zalewska
steve hutchinson
Unspecified Gene
  • Barry Hammer Transformational Life Coach and Relationship Counselor Barry Hammer, Ph.D.     I can provide spiritually and psychologically oriented life coaching and relationship counseling to help you improve your individual life, personal relationships, and society. I can teach you how to be intuitively guided by your own soul, and to connect to what is genuine, naturally healing, and passionately alive, in yourself, other individuals, and the spiritual reality of life and love. For a sample of my insights, see my published books and articles at: https://independent.academia.edu/BarryHammer If interested, contact me at email : mhbj58@gmail.com
    March 10, 2017

  • Ken Nealon Hi all
    September 13, 2016

  • Teresa Maria Zalewska Emocjonalne wyzwolenie jest stanem świadomości, gdzie przestajemy brać odpowiedzialność za uczucia innych ludzi, rozumiejąc, że są one cenną dla nich lekcją na drodze ich własnego wzrastania w rozumieniu i tworzeniu rzeczywistości na coraz bardziej złożonym poziomie. Jednocześnie uwolnienie od odpowiedzialności za uczucia innych ludzi, otwiera nasze serce na Energię współczucia i miłości, która może im pomóc uwolnić ich własny ból.
    Mar 8