by on August 9, 2018
Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Miłością w odczuciu, a zabawą w Miłość? Serce wypełnione Miłością nuci swą pieśń na wielość sposobów, ale z uwagi na wrażliwość wobec siebie i otoczenia, nigdy i nikim nie manipuluje. Jeśli manipulujesz kochającym człowiekiem, zastanów się, czym jest Twoja Miłość. Jeśli bawisz się uczuciami innych istot, czy naprawdę je kochasz? Wrażliwość, to jedna z wielu cech odróżniających Miłość od żądzy. Miłość wspiera, próżne ego, oczekuje na adorację. ...
13 views 0 likes
by on August 9, 2018
Co jest dla Ciebie ważniejsze: słowa czy czyny? Dla mnie liczą się czyny. Słowa nie zawsze odzwierciedlają prawdziwe intencje człowieka, czy jego uczucia. Spójrz na relacje. Na życie. Tam jest kopalnia wiedzy, o ludziach i ich prawdziwych intencjach, posiadanych cechach, talentach i preferencjach. Miłość, Prawda, Uczciwość, Sprawiedliwość, Piękno, Harmonia, Jedność, Mądrość czy Pokora... To ludzkie lekcje. W jakich działaniach najpełniej wyrażasz Miłość do Siebie i innych? ...
8 views 0 likes
by on August 9, 2018
Nie zawsze doświadczysz tego, czego pragniesz, ale zawsze doświadczysz skutków tego, co stworzysz. Mity i wyobrażenia o uzdrawianiu przesłaniają prawdziwy jego cel, poznanie siebie. Zdobyta wiedza ma służyć dalszemu rozwojowi. Jaki rodzaj wiedzy zdobywasz w procesie uzdrawiania? Pośrednio, wiedzę o sztuce tworzenia harmonijnego doświadczenia lub nie tworzenia problemów natury zdrowotnej. Ludzie oczekują szybkich rezultatów wszelkich terapii. Nawet jeśli je uzyskują, często nie r...
10 views 0 likes
by on August 9, 2018
  Nigdy niczego nie tracisz poza własną iluzją, poza tym, co Twój umysł usiłuje uchwycić. Życie jest niepodzielną Jednią. Większość ludzi spekuluje, manipuluje, zyskuje i traci... we własnym umyśle! Taki rodzaj twórczości, to niedorzeczność! Bezproduktywny dialog z samym sobą, często prowadzi do obniżenia nastroju, poczucia winy czy obwiniania innych... Po co czynić sobie krzywdę? Miłość Jest. To, na czym koncentrujesz swoją uwagę, wynika z Twoich przekonań i nawyków. Tu i ter...
12 views 0 likes
by on August 8, 2018
  Co dla Ciebie oznacza być świadomym siebie? Co oznacza być świadomym narzędzi, dzięki którym tworzysz własny świat i współtworzysz z innymi rzeczywistość uzgodnioną? Czy człowiek posiadający dobry stosunek do siebie, zadaje sobie ból, niszczy własne ciało lub umysł? Z jakiego powodu ludzie niszczą swoje życie, zaśmiecają swój umysł, maltretują na wielość sposobów swoje fizyczne ciało? Skoro wszystko pochodzi z Ducha, wszystko ma swoje Boskie Źródło, czemu ludzie tworzą rzeczywis...
11 views 0 likes
by on August 8, 2018
Co oznacza dla Ciebie termin "oczy wiedzy"? Co decyduje o sposobie postrzegania i doświadczania rzeczywistości? Jaki istnieje związek pomiędzy częstotliwością wibracji danej istoty, a możliwością docierania przez nią do wiedzy zdeponowanej w Powszechnym Polu Energetycznym? Jaki rodzaj Energii łączy wszystkie wymiary i poziomy manifestacji Absolutu? W jaki sposób wiąże się to z możliwością uzyskania wiedzy z różnych wymiarów i poziomów zamanifestowanej Najwyższej Świadomości? Dokąd p...
29 views 0 likes
by on August 8, 2018
„Does Love have shape? Certainly, given by thoughts Created in mind, On a basis of one’s Heart. Thought gives a shape To the Energy of Love Which is in the Heart  Of every being. And when Love Turns into thoughts and words, Then, expressed by song, Enlightens the world  With frequency of its miraculous vibration. Because word from Love, Become Love. And when the word will turn Into action of deed, Then it will become Love’s fulfillment. Settled in our material world, Shines wi...
8 views 0 likes
by on August 7, 2018
„And stay in Silence though everything around is burning,  Thought cry and pain are destroying your Heart.  And stay in Silence, thought the storm is raging around, The pain cannot see the end of pathway. So stay in Silence, because you are born out of Silence, In the garden of the Lord. So stay in Silence, though your Heart says - NO. So stay in Silence ..... AS SILENCE IS BOTH YOURS AND LORD`S POWER. And out of Silence merely proper actions emerge. SILENCE is not very understandable,...
10 views 0 likes
by on August 5, 2018
Skutkiem eksperymentu Lucyfera były stworzone przezeń istoty, które zbudowały statki kosmiczne i opracowały cały system technologii oraz rzeczywistość odrębną od Rzeczywistości pierwotnej, podczas, gdy istoty, które nie oddzieliły się od Boga, nie dysponowały żadną technologią. Prowadził je Archanioł Michał. Wkrótce też wybuchła walka między przeciwnymi stronami.  Achanioł Michał, anioł światłości oraz Archanioł Lucyfer, anioł ciemności rozpoczęły  kosmiczną wojnę, która doprowadziła do n...
10 views 0 likes
by on August 4, 2018
Co się stało z aniołami, które Lucyfer zaangażował do eksperymetu? Zerwały one swoją pełną więź miłości z Bogiem  oraz wszelkim istnieniem i od tej pory posługiwały się jedną półkulą mózgu zamiast jak dawniej obiema. Korzystały wyłącznie z intelektu pozbawionego miłości. W ten sposób powstała nowa rasa istot obdarzonych ogromną inteligencją, które były zarazem niezdolne do miłości i współczucia. Przykładem takich istot mogą być Graysowie i Marsjanie. W przeszłości bezustannie toczyły ze sobą wa...
38 views 1 like
by on August 4, 2018
Archanioł Lucyfer oraz wiele towarzyszących mu aniołów podjęło wielki eksperyment, aby przekonać się, czego może się dzięki temu nauczyć. Podobne eksperymenty podejmowano w przeszłości trzykrotnie, jednak za każdym razem kończyły się one totalną destrukcją i cierpieniem wszystkich zaangażowanych w nie istot. Wiele planet zostało w efekcie całkowicie zniszczonych, łącznie z jedną znajdującą się w naszym układzie słonecznym, czyli Marsem. Lucyfer jednak ponownie podjął próbę, zamierzając posłużyć ...
17 views 1 like
by on August 4, 2018
Kiedy Bóg stworzył Lucyfera, stał się on najwspanialszym wśród aniołów. Był obdarzony najwyższą inteligencją i urodą, czym przewyższał wszystkie inne. Bóg nadał mu imię Lucyfer, co oznacza "jasny i świetlisty". Był największym archaniołem wszelkiego stworzenia. Jego jedynym bohaterem stał się zatem Bóg, bowiem tylko Bóg go przewyższał. Lucyfer postapił wóczas tak, jak można się tego było spodziewać i jestem pewien, że Bóg to przewidział, zanim go stworzył. Otóż Lucyfer zapragnął być równie dobry...
15 views 1 like